img
img
img
img
img
درس‌گفتارها
جامی در مقام آفرینش ادبی، اشعار پرمایه‌ای سروده است

گزارش درس‌گفتار «شعر در خدمت تبیین؛ استفاده جامی از ظرفیت‌های تبیین‌کنندگی شعر در شرح اصطلاحات عرفانی در لوایح»

بحریست وجود جاودان موج‌زنان

گزارش دومین جلسه‌ی درس‌گفتار «نقش جامی در گسترش سنّت عرفانی ابن عربی»

حق جامی در تبیین اندیشه‌های ابن عربی

گزارش جلسه‌ی نخست درس‌گفتار «نقش جامی در گسترش سنّت عرفانی ابن عربی»

انتقاد جامی به بی‌هنری و بی‌سوادی و نافرهیختگی شاعران زمانه‌ی خود

گزارش چهارمین جلسه‌ی درس‌گفتار «آشنایی با تاریخ و ادبیات دوره‌‌ی جامی»

جامی متعادل‌ترین و والاترین شاعر سده‌ی نهم

سومین جلسه‌ی درس‌گفتار ««آشنایی با تاریخ و ادبیات دوره‌‌ی جامی»

جامی در روزگار جانشینان نالایق تیمور زیست

دومین جلسه‌ی درس‌گفتار «آشنایی با تاریخ و ادبیات دوره‌‌ی جامی»

1 2 3 4 5 7