img
img
img
img
img

فایل‌های دیداری مرکز فرهنگی شهر کتاب

فهرست فایل‌های دیداری شهر کتاب را در این لینک ملاحظه کنید و برای تهیه‌ی این فایل‌ها با شماره‌ی ۸۸۷۱۹۲۳۲ تماس بگیرید.

كلیدواژه‌های مطلب: برای این مطلب كلیدواژه‌ای تعریف نشده.
تازه‌ترين مطالب اين بخش
  نابغه‌ی پرسشگر

داستان اندیشمندی بزرگ که پس از نهصد سال میراثش هنوز زنده است.

  فایل شنیداری نشست «روانشناسی دین»

با حضور:
دکتر محمد دهقانی، دکتر محمد گلزاری

۸ آذر ۱۳۹۰

  سیصد گل سرخ در نوای شاعر فردا

شاعر سیاه نمایی نمی‌کند اما رنگ سیاهی‌ها در شعر او غلیظ‌تر می‌شود و از این رو برانگیزاننده‌تر و اثرگذارنده‌تر.

  جنگ و صلح در اندیشه‌ی عبدالرحمن جامی

با حضور دكتر صلاح‌الدين جامی، دكتر محمد داوود عرفان و علی‌اکبر امینی

  زن‌ستیزی در آثار جامی

با حضور دکتر سپیده موسوی